Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Szlaki spacerowe » Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich »

Kim są ewangelicy?

Drzeworyt kolorowany z Biblii wydanej przez Kobergera, Norymberga 1483

Drzeworyt kolorowany z Biblii wydanej przez Kobergera, Norymberga 1483

Drzeworyt z Biblii wydanej przez Kobergera, 1483

Drzeworyt z Biblii wydanej przez Kobergera, 1483

Drzeworyt z Biblii wydanej przez Kobergera, 1483

Drzeworyt z Biblii wydanej przez Kobergera, 1483

Ewangelik to osoba wyznająca religię chrześcijańską według zasad określonych w Księgach Wyznaniowych poszczególnych Kościołów Reformacji. Jednym z nich jest Kościół Ewangelicko – Augsburski (Luterański), który przyjął taką nazwę po złożeniu przez jego przedstawicieli „Wyznania Wiary” podczas obrad sejmu w Augsburgu w 1530 r. Podstawowym i jedynym źródłem wiary ewangelika jest Biblia; przedmiotem czci jest wyłącznie Trójca Święta, uznawane są tylko dwa sakramenty: Chrzest i Komunia Święta pod objema postaciami – chleba i wina.

Kościół jest zgromadzeniem wiernych, skupiających się w diecezjach i zborach (parafiach). Zbór, to ogół wiernych, a nie kościół jako budowla. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod, składający się z przedstawicieli duchownych i świeckich, któremu przewodniczy prezes Synodu; władzą wykonawczą Kościoła jest Konsystorz, na czele którego stoi biskup Kościoła. Analogicznie - w diecezji funkcjonuje Synod Diecezjalny i Biskup Diecezji, w Parafii – Zgromadzenie Parafialne i proboszcz Parafii. Wszystkie funkcje są obieralne po upływie określonej kadencji (za wyjątkiem proboszcza wybieranego po ogłoszeniu wakatu). Duchowni ewangelicy kształceni są na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; po zaliczeniu egzaminów kandydat zostaje uznany księdzem podczas uroczystego aktu ordynacji i uzyskuje tytuł wikariusza. Dopiero po złożeniu egzaminu kościelnego i wyborze przez zborowników, w uroczystym akcie instalacji zostaje wprowadzony w urząd proboszcza w parafii, w której został wybrany. Duchowni ewangeliccy są wolni od celibatu. Kościół w danym państwie lub regionie może wchodzić jako równorzędna jednostka z zachowaniem pełnej autonomii do większej zbiorowości międzynarodowej, jako członek Rady lub Federacji, w której zasiadają przedstawiciele poszczególnych Kościołów krajowych. Największym Kościołem Reformacji w Polsce jest Kościół Ewangelicko – Augsburski z siedzibą władz kościelnych w Warszawie. Po II wojnie światowej, na skutek poniesienia wielkich ofiar w ludziach i w majątku, Kościół Ewangelicki jest Kościołem diasporalnym. Dzieli się na sześć diecezji; powierzchniowo najmniejszą, ale najliczebniejszą jest Diecezja Cieszyńska, z siedzibą biskupstwa w Bielsku – Białej. Na terenie Diecezji działają 22 Parafie i 24 filiały, Diakonat „Eben-Ezer” i Domy Opieki dla osób starszych i schorowanych, Ośrodek Misji i Ewangelizacji, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”. Obok Kościoła czynne są stowarzyszenia: im. Mikołaja Reja i Towarzystwo Ewangelickie, zawiadujące kilkoma szkołami na poziomie podstawowym, średnim i wyższym; na terenie pięciu Parafii działają oddziały Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Godną wzmianki jest żywotna działalność kilkudziesięciu chórów i zespołów muzycznych - parafialnych i filialnych o bogatym dorobku artystycznym. 

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie jest największą w Polsce a zarazem najstarszą na Śląsku Cieszyńskim. Do parafii należy 8 filiałów, dwa są w granicach miasta (Krasna, Marklowice), pozostałe w okolicznych wsiach (Bażanowice, Gumna, Hażlach, Ogrodzona, Puńców, Zamarski). Obok głównego kościoła Jezusowego w Cieszynie czynne są w każdym filiale kaplice i własne cmentarze. W parafii działa łącznie 12 chórów. Na terenie parafii cieszyńskiej działa Towarzystwo Ewangelickie, zawiadujące Przedszkolem, Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego szczyci się działalnością swojego Klubu. Parafia wydaje własny miesięcznik: „Informator Parafialny”, prowadzi dwie biblioteki – naukową i ogólną. 


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl