Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 »

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1

Logotyp Programu

 

           

1

TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 1

2

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2017-2019

3

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*

6 853 558,46 PLN

4

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*

4 527 957,94 PLN

 

*na podstawie umowy o dofinansowanie

OPIS PROJEKTU

 

     W dniu 25.10.2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15 przeprowadzonego w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na liście tej znalazł się projekt Gminy Cieszyn pod nazwą „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna-etap 1”.

Projekt dotyczy pierwszego etapu przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Cieszyna.

W jego zakres rzeczowy wchodzi:

a)   wymiana 1.977 szt. opraw sodowych na LED,

b)   wymiana 1.440 szt. wysięgników wraz z osprzętem,

c)   wymiana 37 szt. sodowych źródeł światła na moduły LED,

d)   wymiana 240 szt. słupów ze względu na bardzo zły stan techniczny,

e)   wymiana 37 szt. uszkodzonych fundamentów.

W projekcie przewidziano też „Inteligentny” system sterowania i monitoringu systemu oświetlenia:

a)   przystosowanie 65 szt. punktów sterowania oświetleniem (PZ) do instalacji „inteligentnego” systemu sterowania i monitoringu,

b)   montaż w przygotowanych punktach sterowania 65 szt. sterowników oświetlenia wraz z kartami GSM,

c)   montaż 2.216 szt. sterowników.

W ramach projektu nastąpi również rozbudowa oświetlenia, poprzez budowę nowych odcinków oświetlenia (41 punków świetlnych), uzupełnienie istniejących odcinków oświetlenia poprzez montaż opraw na istniejących słupach (256 opraw), jak również doświetlenie 19 przejść dla pieszych.

Problemem, który stał się przyczyną do wnioskowania o dofinansowanie jest nadmiernie zużycie energii elektrycznej. Obecnie w mieście zainstalowane są zarówno oprawy tradycyjne jak i energooszczędne. Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp sodowych można uzyskać do 50% oszczędności, dla lamp typu LED nawet do 80% oszczędności).

Celem projektu jest wykorzystanie efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu, co bezpośrednio wynika z celu 10, zapisanego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna, a także:

-           obniżenie emisji CO2 (w wyniku wymiany oświetlenia zmniejszy się emisja  CO2 do atmosfery o ok. 613 ton w ciągu roku),

-           zmniejszenie zużycia energii (ok. 737 MWh/rok),

-           zapewnienie możliwości sterowania natężeniem światła,

-           zwiększenie żywotności opraw,

-           poprawa jakości transportu i przemieszczania się po zmroku.

-           popularyzacja energooszczędnego oświetlenia wśród mieszkańców,

-           zmniejszenie liczby występków, kradzieży i innych nielegalnych czynów.

Realizacja projektu: do 30 sierpnia 2019 roku.

REALIZACJA PROJEKTU

 

18.04.2017r. – zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem Cieszyn a Zarządem Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

GALERIA ZDJĘĆ


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl