Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Informacje Ogólne »

Klimat

Warunki mezoklimatyczne miasta kształtowane są przez położenie tego obszaru w zachodniej części Karpat, na pograniczu gór i przedgórza, a także przez duże deniwelacje terenu. Mikroklimat obszaru jest z kolei określony przez bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu oraz lokalne zagospodarowanie terenu (obszary zabudowane, pola uprawne, zadrzewienia, lasy). Warunki pogodowe są kształtowane głównie przez masy powietrza polarno-morskiego napływającego znad Atlantyku (ok. 65 % dni w roku). Największa częstość napływu tych mas zaznacza się w listopadzie i w czerwcu, zaś najmniejsza w marcu i we wrześniu. Powietrze polarno-kontynentalne napływa przez ok. 20% dni w roku z wyraźnym maksimum w styczniu oraz z dużą częstotliwością w marcu, a minimum w kwietniu i listopadzie. Powietrze arktyczne pojawia się w ciągu ok. 6% dni w roku z wyraźnym maksimum w kwietniu i we wrześniu oraz minimum w lipcu. Najrzadziej (zaledwie ok. 3% dni w roku) napływają masy powietrza zwrotnikowego. Ich maksimum przypada na kwiecień. Napływ mas powietrza głównie z kierunku zachodniego, jak również układ dolin, mają istotny wpływ na kierunki wiatrów. Na przeważającej nizinnej i wyżynnej części Śląska Cieszyńskiego największą częstotliwość wykazują wiatry południowo-zachodnie (ok. 12-18%), zachodnie (ok. 10%), potem północne i północno-zachodnie, najrzadziej natomiast pojawiają się wiatry z kierunku wschodniego (ok. 4%), natomiast dane dotyczące Cieszyna przedstawiono w tabeli l.

Tabela 1
Średnia częstość występowania wiatrów z poszczególnych kierunków oraz ich średnie prędkości w wieloleciu 1981-1990 w Cieszynie według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach. 1993).
Kierunek wiatru % udział wiatrów w ciągu roku Średnie prędkości (m/s)
N (północny) 1,1 1,9
NE (północno-wschodni) 9,7 2,1
SE (południowo-wschodni) 9,3 3
S (południowy) 15 2,9
SW (południowo-zachodni) 16 2,8
W (zachodni) 10,9 2,6
NW (północno-zachodni) 10,3 2,1
Cisza 17,8 <2,1

Pewien odsetek wiatrów południowych stanowią tak zwane wiatry fenowe (czyli halne), występujące najczęściej w półroczu zimowym. Ich dodatni wpływ wyraża się w zmniejszeniu wilgotności względnej, podniesieniu temperatury i likwidacji częstych na tym obszarze inwersji termicznych, zaś ujemny wpływ polega na stwarzaniu gwałtownych zmian ciśnienia. Częstotliwość tych wiatrów u podnóża progu Beskidu Śląskiego wynosi aż 47%.
Charakterystyczne parametry klimatu Cieszyna (dane dla wielolecia 1961-1990):

• średnia roczna temperatura powietrza: 8.20C
• roczne sumy opadów atmosferycznych:
• 939 mm (wielolecie 1931-1990),
• w latach suchych 700-800 mm,
• w latach „mokrych'' do 1200 mm
• średnia liczba dni z mgłą w roku: 40-60
• okres wegetacji: 224 dni
• okres bezprzymrozkowy: 180 dni
• średni czas zalegania śnieżnej: 60-70 dni

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl